H A
K U
   
                     
 
 

Uudet lukutaidot näkyväksi | digitaalinen osaaminen

  

HAKU | DIGITAALINEN OSAAMINEN | SOVELLA  
MODUULIT     7.- 8.lk   9.lk
työnimi sisältö   1. - 6. lk   suositus sovella tuki   suositus sovella tuki
           
D1
ESIMERKKI
ETSI JA LÖYDÄ

Esimerkki
       
                       
                       
EHDOKKAITA
                       
DIGIPASSI YMMÄRRÄ JA
KÄYTÄ

Digitaalisten
työkalujen ja
ympäristöjen
hallinta ja
vastuullinen
käyttö
       
                       
ON/OFF KOKEILE JA
KÄYTÄ

Digitaaliset
laitteiden hallinta
       
                       

SOVELLA

VALITSE

Sovellusten
valinta, käyttö ja
hallinta

       
                       
ARKI JA
YMPÄRISTÖ
ETSI JA KÄYTÄ

Digitaalisten
palvelujen ja
ympäristöjen
käyttö ja hallinta
       
                       
LINKKI LÖYDÄ JA
VALITSE

materiaalien
löytäminen, käyttö
ja luominen
       
                       
VINKKI ARVIO, KYSY JA
NEUVO

Opitaan
käyttämään tukea
ja ohjeita
ongelmien tai
ideoiden
ratkaisemiseen.
Oman osaamisen
jakaminen.
       
                       
KEKSINKÖ?
ONGELMAN
RATKAISUA/
STEAM
OIVALLA, LUO JA
JAA

Ongelmanratkaisu
a ja luomista
digitaalisia
ympäristöjä ja
välineitä käyttäen
       
                   
 
     
 
yhteystiedot
mediapedagogi Tampere jukka.haveri(at)tampere.fi, 0503485563