H A
K U
   
                     
 
 

Uudet lukutaidot näkyväksi | ohjelmointiosaaminen

  

HAKU | OHJELMOINTIOSAAMINEN | SOVELLA  
MODUULIT

 

  7.-8.lk   9.lk
työnimi sisältö   1. - 6. lk   suositus sovella tuki   suositus sovella tuki
                       
O1
ESIMERKKI
KEKSI JA NÄYTÄ

esimerkki
       
                       
                       
EHDOKKAITA
           
KAAVA /
KOODI
TUTKI,
YMMÄRRÄ JA
LUO

Loogisen ajattelun
perusteita mm.
syy- ja
seuraussuhteita
Algoritmit, kartat
     
 
                       
ÄLYÄ /
ARKI JA
YMPÄRISTÖ
LÖYDÄ JA
KOKEILE

Arki
Miten toimii
Ongelmien
ratkaisu
Ohjelmoitu
ympäristö
Elämää tekoälyn
kanssa
       
                       

START/
RAKENNA JA
LUO

(Arki)(Taide)

KOKEILE, KÄYTÄ
JA LUO

Ohjelmoinnin
välineitä mm.
Robotiikka
Legot, anturit,
mittaaminen
Oma robotti/tuote

mm toisto,
musiikki, käsityö,
vuorovaikutteinen
taide

       
                       
PELIT LUO, TUNNISTA
JA TUNNE

Pelit
Draama
Vaikutukeinot
       
                       
                       
                       
                       
 
     
 
yhteystiedot
mediapedagogi Tampere jukka.haveri(at)tampere.fi, 0503485563