H A
K U
   
                     
 
 

Uudet lukutaidot näkyväksi | ohjelmointiosaaminen

  

HAKU | OHJELMOINTIOSAAMINEN    
Moduulit Tarkempi kuvaus Uudet lukutaidot | suositukset   Luokka-asteittain
Työnimi sisältö            
               
O1
ESIMERKKI

KEKSI JA NÄYTÄ
esimerkki

       
               
               
EHDOKKAITA
               
KAAVA /
KOODI
TUTKI,
YMMÄRRÄ JA
LUO

Loogisen ajattelun
perusteita mm.
syy- ja
seuraussuhteita
Algoritmit, kartat
     
9. lk
suositus sovella tuki
7.-8.lk
suositus sovella tuki
5.-6.lk
suositus sovella tuki
3.-4.lk
suositus sovella tuki
1.-2.lk
suositus sovella tuki
               
ÄLYÄ /
ARKI JA
YMPÄRISTÖ
LÖYDÄ JA
KOKEILE

Arki
Miten toimii
Ongelmien
ratkaisu
Ohjelmoitu
ympäristö
Elämää tekoälyn
kanssa
     
9. lk
suositus sovella tuki
7.-8.lk
suositus sovella tuki
5.-6.lk
suositus sovella tuki
3.-4.lk
suositus sovella tuki
1.-2.lk
suositus sovella tuki
               

START/
RAKENNA JA
LUO

(Arki)(Taide)

KOKEILE, KÄYTÄ
JA LUO

Ohjelmoinnin
välineitä mm.
Robotiikka
Legot, anturit,
mittaaminen
Oma robotti/tuote

mm toisto,
musiikki, käsityö,
vuorovaikutteinen
taide

     
9. lk
suositus sovella tuki
7.-8.lk
suositus sovella tuki
5.-6.lk
suositus sovella tuki
3.-4.lk
suositus sovella tuki
1.-2.lk
suositus sovella tuki
               
PELIT LUO, TUNNISTA
JA TUNNE

Pelit
Draama
Vaikutukeinot
     
9. lk
suositus sovella tuki
7.-8.lk
suositus sovella tuki
5.-6.lk
suositus sovella tuki
3.-4.lk
suositus sovella tuki
1.-2.lk
suositus sovella tuki
               
 
     
 
yhteystiedot
mediapedagogi Tampere jukka.haveri(at)tampere.fi, 0503485563